Tehtud asjad

MTÜ Turvaline Võrumaa loodi 2. mail 2016. Septembrini 2016 tegelesime turvalisusprobleemide kaardistamisega, mille lahendamisel saavad vabatahtlikud ise oma kogukonnas palju ära teha. Kohtutud ja vesteldud on erinevate spordiühingutega ning vabatahtlikega, kes soovivad oma panuse anda.

Septembris 2016 alustasime projektide kirjutamist KOP (kohaliku omaalgatuse programm) programmi toetuste saamiseks reguleerija koolituse finantseerimiseks ja abipolitseinikele taskulampide soetamiseks.

Jaanuaris 2017 soetasime 3000 helkurit, mida vabatahtlikud jagasid isikutele, kel helkur puudus ja kes pimedal ajal võisid ohtu sattuda. Vabatahtlike abiga helkurite jagamisega edenes kogukonna algatus turvalise elukeskkonna loomisel, kuna vabatahtlikud said ise midagi ära teha oma kogukonnas turvalisuse loomisel.

27-28.01.2017 korraldasime 15 vabatahtlikule, kes vabast tahtest ja tasu saamata soovivad oma kogukonna turvalisuse nimel tegeleda liiklusohutuse tagamisega Võru maakonnas, reguleerija III astme pädevuskoolituse. Koolitus vastas Liiklusseaduse nõuetele. Neid vabatahtlikke on võimalik kaasata erinevatele üritustele liikluse reguleerija või kasvõi parklakorraldajana. Huvi korral võtke meiega ühendust.

Meist kirjutati ka kohalikus meedias: http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=21263

Kuna esimesel korral ei õnnestunud taskulampide soetamiseks toetust saada, siis esitasime KÜSK-i (kodanikuühiskonna sihtkapital) uue taotluse, mis ka rahuldati. 27. juulil 2017 andsime lambid üle Lõuna prefektuuri Võru abipolitseinike rühmajuhile. Samal päeval allkirjastasime koostöökokkuleppe Lõuna prefetuuriga. Ka sel korral tundis meedia meie vastu huvi: https://lounaeestlane.ee/vorumaa-abipolitseinikud-varustati-taskulampidega/

30.08.2017 toimus koostöös politseiga ennetusliku sisuga vigursõidu võistlus algajatele autojuhtidele „See pole mingi põlluralli“. Algajatel tuli end proovile panna Liiklustesti lahendamises, vigursõidus, autoratta vahetuses ja rallikaga kihutamises. Selle kohta võib lugeda ka: http://www.lounaleht.ee/?page=1&id=22439 või https://lounaeestlane.ee/algajad-autojuhid-said-vorus-proovida-oma-soiduoskusi/

Liitusime eeskujukampaaniaga AGA MINA. Meie sõnum on: Aga mina oskan otsida eksinut.

5-7 märts 2018 toimusid Võrumaal kokku neljas koolis sissejuhatavad koolitused maastikuotsinguteks. Kokku oli nõus vabatahtlikuna maastikuotsingutel osalema 121 koolinoort.

Põhikoolitused koos praktiliste harjutustega saavad toimuma suvekuudel.

Kui sul on võimalus rahaliselt toetada vabatahtlike tegevust või aidata projektide läbiviimiseks vajaliku omafinantseeringu saavutamist, siis saad selle kanda MTÜ Turvaline Võrumaa arveldusarvele EE034204278607433303 COOP Pank.